Programi

Individualna terapija

V procesu individualne terapije stopimo na pot prepoznavanja doživljanj, vzorcev vedenja, ran in obramb. Odkrivamo globoka (in pogosto zmotna) prepričanja o samem sebi, ki lahko tako močno zaznamujejo vsakdanje življenje. Prepričanja o tem, da nismo vredni ljubezni, da si moramo – zato da bi bili sprejemljivi – nadeti številne maske, se kazati drugačne, kot smo v resnici.


Skupaj stopimo na pot ozdravljenja, da bi prepoznali svojo vrednost in dragocenost, ki je nobena napaka in noben padec ne moreta zmanjšati. Vsako življenje ima globok smisel. In pogosto smo ga pripravljeni začeti prepoznavati šele v trpljenju.

Zakonska in partnerska terapija

Partnerski odnos sega na področje najgloblje intime in je kot tak močno prepleten z najglobljimi hrepenenji – hrepenenji po ljubezni. A v njem se srečata dve nepopolni in ranjeni osebi, ki drug drugemu odpirata najgloblje rane, obudita najgloblja (tudi boleča) občutja in hrepenenja. To srečevanje zato neizbežno tudi boli, včasih tako zelo rani, da se pot iz bolečine zdi skorajda nemogoča. A ni.


Pot terapije je pot prepoznavanja svojih ran in ran drugega. Je pot učenja, kako slišati drugega do točke, ko ga zares začutimo. Je pot prepoznavanja in sprejemanja svoje nepopolnosti in pot sprejemanja nepopolnost drugega, vse do gotovosti, da lahko kljub vsem našim omejenostim ljubimo in smo ljubljeni. Osvobajajoče je zaživeti brez pričakovanj, da bo drugi napolnil našo praznino. Neprecenljivo je, ko se lahko ob tem spoznanju povsem predamo, zaupamo, pustimo, da nas drugi ljubi in sprejme. In zares ljubimo tudi sami.


»Če hočemo zgraditi most od človeka do človeka – in to velja tudi za most med spoznanjem in razumevanjem , morajo biti mostišča srca, ne glave.«

V. E. Frankl

Družinska terapija

Družinska terapija je srečanje dveh ali več članov družine skupaj s terapevtom. Najrazličnejše življenjske situacije, načini komunikacije ali (nezavedni) vzorci vedenja lahko pripeljejo do okoliščin, ko se je težko zares slišati, razumeti. Brez zunanje pomoči te vzorce včasih težko prepoznamo in začnemo spreminjati.


V procesu družinske terapije je pomembno, da starš ostane starš in otrok otrok. Tu zato ne odpiramo tem, ki sodijo v partnerski odnos. Ta jasna razmejitev daje otroku ali otrokom občutek varnosti in je osnova za izražanja občutkov, misli. Znotraj teh ločnic je vsak toplo povabljen, da se izrazi, pokaže svojo ranljivost. To daje priložnost za pridobivanje novih izkušenj in možnost oblikovanja novih načinov družinskih odnosov.

Priprava na zakon

Program Greva skupaj na pot?


Odločitev ne vzame svobode. Odločitev le utrdi pot v svoji smeri, ji da potrebne okvire in trdnost.


Odločitev za zakon je gotovo ena pomembnejših življenjskih odločitev, saj zajema prav vse vidike življenja – od najintimnejših čutenj pa do povsem konkretnih segmentov bivanja. Proces odločanja zato v marsikom zbuja strah, prebuja negotovost v lastne občutke, dvome o pravi izbiri.


Najpomembnejši vidik programa Greva skupaj na pot? je ustvarjanje prostora, kjer se lahko fant in dekle odpreta drug drugemu, spoznata sebe in drugega. Prepoznavata svoja čutenja, vzorce vedenja, razmišljanja. Prek odpiranja zelo konkretnih tem, ki pomagajo razsvetliti najrazličnejša področja, drug drugega prepoznavata v svoji vrednosti in svoji ranljivosti.


Osnovna priprava obsega 10 srečanj in se po potrebi in želji lahko tudi podaljša.

Mediacija

Vzorci komunikacije ali najrazličnejše situacije, v katerih smo se znašli, včasih onemogočajo dogovor že pri najosnovnejših, še posebej pa kompleksnejših življenjskih primerih. Proces mediacije omogoči, da se v teh okoliščinah slišimo in dogovorimo, kako konkretno izpeljati določen proces, kako zastaviti potrebne odločitve, na kakšen način voditi dotične odnose. Osnovni namen mediacije je najti neki skupni dogovor, ki je v dobro vseh vpletenih, zato se sam proces dotakne tudi naših pogledov, hrepenenj, potreb, vendar ne do globin, kot se to zgodi v samem terapevtskem procesu, marveč do stopnje, do koder je za tak dogovor potrebno.

Zid, na katerega

v življenju naletimo,

ni nikoli zares zid.

Je le stopnica na poti navzgor,

priložnost za zorenje in rast.

Le od blizu in sami

to včasih težko vidimo.